Հաշվետվություններ-2-րդ կիսամյակ

Մադինայի_մ.դ.կրթար_Դրամ_հոսքեր.2.2017 Մադինայի_մ.դ.կրթար_Ծրագր_ցուցանիշներ.2.2017 Մադինայի_մ.դ.կրթար_Հաշվ_Շեղումներ.2.2017 Մադինայի_մ.դ_Դրամ_հոսքեր Մադինայի_մ.դ_Ծրագր_ցուցանիշներ Մադինայի_մ.դ_Հաշվ_Շեղումներ

Նախակրթարանի հաշվետվություններ

Գնումների հաշվետվություն-1-2016թ Գնումների հաշվետվություն-2-2016թ Գնումների հաշվետվություն-3-2016թ Գնումների հաշվետվություն-4-2016թ Դրամական հոսքեր-1-2016 Դրամական հոսքեր-2-2016 Դրամական հոսքեր-3-2016 Դրամական հոսքեր-4-2016 Ծրագրային ցուցանիշներ-1-2016թ Ծրագրային ցուցանիշներ-2-2016թ Ծրագրային ցուցանիշներ-3-2016թ Ծրագրային ցուցանիշներ-4-2016թ Շեղումներ-1-2016 Շեղումներ-2-2016 Շեղումներ-3-2016 Շեղումներ-4-2016 Տարեկան_2016