Նախակրթարանի 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Ծրագրային ցուցանիշներ Շեղումներ

Չդասակարգված

Դպրոցի 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Ծրագրային ցուցանիշներ Շեղումներ

Չդասակարգված

Նախակրթարանի 2018 թվականի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր  Ծրագրային ցուցանիշներ  Շեղումներ

Չդասակարգված

Դպրոցի 2018 թվականի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Շեղումներ

Չդասակարգված

Դպրոցի 2018 թվականի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Ծրագրային ցուցանիշներ Շեղումներ

Չդասակարգված

Նախակրթարանի 2018 թվականի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Ծրագրային ցուցանիշներ Շեղումներ

Չդասակարգված

Նախակրթարանի 2017 թվականի 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Մադինայի_մ.դ.կրթար_Դրամ_հոսքեր.2.2017 Մադինայի_մ.դ.կրթար_Ծրագր_ցուցանիշներ.2.2017 Մադինայի_մ.դ.կրթար_Հաշվ_Շեղումներ.2.2017

Չդասակարգված

Դպրոցի 2017 թվականի 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Dramakan hosqer
Shexumner
Tsragrayin cucanishner

Չդասակարգված

Խորհրդի արձանագրություն

Խորհրդի արձանագրություն

Չդասակարգված

Դպրոցի 2017 թվականի 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Madinayi_m.dpr.dpr_Cragr_cucanishner.3.2017 Madinayi_m.dpr.dpr_Dramakan_hosqer.3.2017 Madinayi_m.dpr.dpr_Shexumner.3.2017

Չդասակարգված