Նախակրթարանի 2017 թվականի 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Մադինայի_մ.դ.կրթար_Դրամ_հոսքեր.2.2017 Մադինայի_մ.դ.կրթար_Ծրագր_ցուցանիշներ.2.2017 Մադինայի_մ.դ.կրթար_Հաշվ_Շեղումներ.2.2017

Չդասակարգված

Դպրոցի 2017 թվականի 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Dramakan hosqer
Shexumner
Tsragrayin cucanishner

Չդասակարգված

Խորհրդի արձանագրություն

Խորհրդի արձանագրություն

Չդասակարգված

Դպրոցի 2017 թվականի 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Madinayi_m.dpr.dpr_Cragr_cucanishner.3.2017 Madinayi_m.dpr.dpr_Dramakan_hosqer.3.2017 Madinayi_m.dpr.dpr_Shexumner.3.2017

Չդասակարգված

Դպրոցի 2018 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի նախագիծ

Դպրոցի 2018 թվականի բյուջեի նախագիծ

Չդասակարգված

Հաշվետվություններ-2-րդ կիսամյակ

Մադինայի_մ.դ.կրթար_Դրամ_հոսքեր.2.2017 Մադինայի_մ.դ.կրթար_Ծրագր_ցուցանիշներ.2.2017 Մադինայի_մ.դ.կրթար_Հաշվ_Շեղումներ.2.2017 Մադինայի_մ.դ_Դրամ_հոսքեր Մադինայի_մ.դ_Ծրագր_ցուցանիշներ Մադինայի_մ.դ_Հաշվ_Շեղումներ

Չդասակարգված

Հաշվետվություններ 2017

Madina_MD.krtar_Ampop_hasv.1.2017 Madina_MD.krtar_hashv.dramak.hosqer.1.2017 Madina_MD_Ampop_hashv.1.2017 Madina_MD_hashv.dramak.hosqer.1.2017

Չդասակարգված

Դպրոցի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ-2017թ Դպրոցի հաստիքացուցակ-2017թ Նախակրթարանի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ-2017թ Նախակրթարանի հաստիքացուցակ-2017թ

Չդասակարգված

Նախակրթարանի հաշվետվություններ

Գնումների հաշվետվություն-1-2016թ Գնումների հաշվետվություն-2-2016թ Գնումների հաշվետվություն-3-2016թ Գնումների հաշվետվություն-4-2016թ Դրամական հոսքեր-1-2016 Դրամական հոսքեր-2-2016 Դրամական հոսքեր-3-2016 Դրամական հոսքեր-4-2016 Ծրագրային ցուցանիշներ-1-2016թ Ծրագրային ցուցանիշներ-2-2016թ Ծրագրային ցուցանիշներ-3-2016թ Ծրագրային ցուցանիշներ-4-2016թ Շեղումներ-1-2016 Շեղումներ-2-2016 Շեղումներ-3-2016 Շեղումներ-4-2016 Տարեկան_2016

Չդասակարգված

Ողջու՛յն, աշխարհ:

Welcome to Armenian Schools Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Չդասակարգված