ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Չդասակարգված

ԴՊՐՈՑԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԴՊՐՈՑԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Չդասակարգված

Նախակրթարանի 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Ծրագրային ցուցանիշներ Շեղումներ

Չդասակարգված

Դպրոցի 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Ծրագրային ցուցանիշներ Շեղումներ

Չդասակարգված

Նախակրթարանի 2018 թվականի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր  Ծրագրային ցուցանիշներ  Շեղումներ

Չդասակարգված

Դպրոցի 2018 թվականի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Շեղումներ

Չդասակարգված

Դպրոցի 2018 թվականի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Ծրագրային ցուցանիշներ Շեղումներ

Չդասակարգված

Նախակրթարանի 2018 թվականի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Ծրագրային ցուցանիշներ Շեղումներ

Չդասակարգված

Նախակրթարանի 2017 թվականի 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Մադինայի_մ.դ.կրթար_Դրամ_հոսքեր.2.2017 Մադինայի_մ.դ.կրթար_Ծրագր_ցուցանիշներ.2.2017 Մադինայի_մ.դ.կրթար_Հաշվ_Շեղումներ.2.2017

Չդասակարգված

Դպրոցի 2017 թվականի 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Dramakan hosqer
Shexumner
Tsragrayin cucanishner

Չդասակարգված