Դպրոցի 2021 թվականի 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր  Ծրագրային ցուցանիշներ  Շեղումներ

Չդասակարգված

Դպրոցի 2021 թվականի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Չդասակարգված

Դպրոցի 2021 թվականի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություններ

Չդասակարգված

Դպրոցի 2021 թվականի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր   

Չդասակարգված

Դպրոցի 2020 թվականի 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Ծրագրային  ցուցանիշներ

Չդասակարգված

Դպրոցի 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Ծրագրային ցուցանիշներ Շեղումներ Փաստացի ծախսեր

Չդասակարգված

Դպրոցի 2020 թվականի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Ծրագրային ցուցանիշներ Կատարված ծախսեր Շեղումներ

Չդասակարգված

Դպրոցի 2019 թվականի տարեկան հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Ծրագրային ցուցանիշներ Շեղումներ

Չդասակարգված

Դպրոցի 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Ծրագրային ցուցանիշներ Շեղումներ

Չդասակարգված

Դպրոցի 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Ծրագրային ցուցանիշներ Շեղումներ

Չդասակարգված