Monthly Archives: Հունվարի 2017

Նախակրթարանի հաշվետվություններ

Գնումների հաշվետվություն-1-2016թ Գնումների հաշվետվություն-2-2016թ Գնումների հաշվետվություն-3-2016թ Գնումների հաշվետվություն-4-2016թ Դրամական հոսքեր-1-2016 Դրամական հոսքեր-2-2016 Դրամական հոսքեր-3-2016 Դրամական հոսքեր-4-2016 Ծրագրային ցուցանիշներ-1-2016թ Ծրագրային ցուցանիշներ-2-2016թ Ծրագրային ցուցանիշներ-3-2016թ Ծրագրային ցուցանիշներ-4-2016թ Շեղումներ-1-2016 Շեղումներ-2-2016 Շեղումներ-3-2016 Շեղումներ-4-2016 [..]

Չդասակարգված