Monthly Archives: Հուլիսի 2020

Դպրոցի 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Ծրագրային ցուցանիշներ Շեղումներ Փաստացի ծախսեր

Չդասակարգված