Author Archives: madina

Դպրոցի 2019 թվականի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր  Ծրագրային ցուցանիշներ  Շեղումներ

Չդասակարգված

Դպրոցի 2018 թվականի տարեկան հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Ծրագրային ցուցանիշներ Ձեռնարկատիրական գործունեություն Շեղումներ

Չդասակարգված

Նախակրթարանի 2018 թվականի տարեկան հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Ծրագրային ցուցանիշներ Ձեռնարկատիրական գործունեություն Շեղումներ

Չդասակարգված

ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Չդասակարգված

ԴՊՐՈՑԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԴՊՐՈՑԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Չդասակարգված

Նախակրթարանի 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Ծրագրային ցուցանիշներ Շեղումներ

Չդասակարգված

Դպրոցի 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Ծրագրային ցուցանիշներ Շեղումներ

Չդասակարգված

Նախակրթարանի 2018 թվականի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր  Ծրագրային ցուցանիշներ  Շեղումներ

Չդասակարգված

Խորհրդի արձանագրություն

Խորհրդի արձանագրություն

Չդասակարգված

Դպրոցի 2017 թվականի 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Madinayi_m.dpr.dpr_Cragr_cucanishner.3.2017 Madinayi_m.dpr.dpr_Dramakan_hosqer.3.2017 Madinayi_m.dpr.dpr_Shexumner.3.2017

Չդասակարգված